Sweetrush

Pomagamy zadawać te trudne pytania, z nami dasz radę przetrwać wszystko!

Decyzja o zakupie domu powinna zostać poprzedzona bardzo dokładnym sprawdzeniem jego stanu technicznego. Jeżeli dom kupujemy od jego poprzedniego właściciela dzięki przeprowadzeniu jego inspekcji dowiemy się więcej na temat zakresu niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych, a dodatkowo możemy zyskać przydatny w negocjacjach ze sprzedającym argument, gdyby miało okazać się, że dom będzie wymagać sporych nakładów finansowych. Z kolei w przypadku zakupu domu od dewelopera, wsparcie specjalisty może okazać się konieczne podczas jego odbioru technicznego.

Na czym polega inspekcja domu

Sprawdzenie stanu technicznego domu służy przede wszystkim wykryciu obecnych w nim wad, usterek i nieprawidłowości. Przeprowadzenie takiej inspekcji przed kupnem domu powinno być obowiązkowym krokiem na etapie przygotowywania się do podpisania umowy ze sprzedającym. Może się okazać na przykład, że ilość i koszt prac remontowych, jakie musielibyśmy przeprowadzić w nowo zakupionym domu, zupełnie przekreśliłyby opłacalność całej inwestycji bądź też przekroczyłyby posiadany przez nas na zakup domu i dodatkowe wydatki z nim związane budżet. Z kolei jeżeli dom kupujemy od dewelopera, jego stan techniczny i poprawność wykonanych przez dewelopera prac sprawdzamy po zakończeniu budowy, ale jeszcze przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Wady wykryte w trakcie odbioru deweloper zobowiązany jest usunąć na warunkach i w terminach określonych w tak zwanej ustawie deweloperskiej.

Ocena stanu technicznego domu w przypadku zakupu na rynku wtórnym polega na sprawdzeniu między innymi sprawności wszystkich instalacji w budynku oraz materiałów, z jakich zostały one wykonane, ocenie jakości i stanu tynków oraz podłóg, drzwi i okien, a także izolacji, stanu elewacji, dachu i elementów zagospodarowania terenu. Dokładne sprawdzenie wszystkich tych elementów nie jest łatwym zadaniem, a przeprowadzająca taki audyt osoba powinna posiadać doświadczenie w prowadzeniu odbiorów, stosowną wiedzę, także z zakresu prawa budowlanego i obowiązujących norm budowlanych, a najlepiej także profesjonalny sprzęt, użycie którego umożliwi wykrycie nawet najmniejszych wad, nawet tych niewidocznych (na przykład zawilgoceń, wycieków, nieszczelności etc.). Dlatego też przeprowadzenie oceny stanu technicznego domu warto jest zlecić firmie specjalizującej się w tego typu usługach, w której imieniu inspekcję przeprowadzi doświadczony inżynier bądź inspektor budowlany. Odbiór domu od dewelopera również najlepiej jest przeprowadzać w obecności profesjonalisty.

Czytaj również:   Jak prawidłowo myć zęby, aby cieszyć się pięknym uśmiechem?

Kto przeprowadza inspekcję domu

Najlepiej, aby inspekcja przeprowadzona została przez inżyniera lub inspektora budowlanego. Warto tu rozróżnić pojęcia oceny stanu technicznego i ekspertyzy. Ta pierwsza przygotowywana jest w oparciu o oględziny nieruchomości oraz dostępną dokumentację przez inżyniera lub technika budowlanego i ma formę dość zwięzłego dokumentu, zawierającego najważniejsze informacje dotyczące stanu technicznego sprawdzanego budynku, który może zostać wykorzystany na przykład na potrzeby negocjacji ze stroną sprzedającą lub w przypadku dochodzenia od sprzedającego usunięcia wykrytych w budynku wad. Z kolei ekspertyza może zostać przygotowana tylko przez posiadającego wymagane przepisami prawa uprawnienia rzeczoznawcę budowlanego i sporządzana jest w oparciu o szczegółowe badania nieruchomości. Zlecenie wykonania ekspertyzy w przypadku planowanego zakupu domu uznać można za zbędny wydatek, ponieważ wszystkie niezbędne nam informacje uzyskamy w ramach oceny stanu technicznego.

Warto pamiętać o tym, że dzięki wykorzystaniu podczas sprawdzenia stanu technicznego domu najwyższej jakości profesjonalnego sprzętu wykrycie istniejących usterek będzie łatwiejsze, a ocena – bardziej szczegółowa. Sprzętem wykorzystywanym podczas odbiorów technicznych mieszkań i domów jest między innymi kamera termowizyjna. Dzięki przeprowadzeniu badania termowizyjnego, które jest całkowicie bezinwazyjne, możliwe jest wykrycie wad, o których istnieniu w innym przypadku moglibyśmy się nie dowiedzieć, takich jak nieszczelności (okien, drzwi), zawilgocenia, wycieki, a także mostki termiczne (miejsca w budynku, z których ciepło ucieka najszybciej, co skutkować może między innymi wzrostem kosztów ogrzewania). Dlatego też w kwestii sprawdzenia stanu technicznego domu najlepiej jest zaufać specjalistom.

Udostępnij